Hasło wyborcze PO

Domena na sprzedaż. Kontakt pod adresem marketing@superhost.pl

Odbywające się co pięć lat wybory do Parlamentu Europejskiego to emocjonujące wydarzenie komentowane przez przedstawicieli różnych środowisk, partii i ugrupowań politycznych. Duże poruszenie wśród obserwatorów polskiej i zagranicznej sceny politycznej wywołała kampania wyborcza prowadzona przez Platformę Obywatelską. Towarzyszące tej kampanii hasło „Silna Polska, bezpieczni Polacy” nawiązuje do potrzeby zapewnienia solidarności, integralności i nienaruszalności granic państw europejskich. Osiągnięcie tego celu, którego naturalnymi następstwami są zapewnienie ładu oraz stworzenie bezpieczeństwa w Polsce i całej Europie, możliwe jest tylko poprzez wspólne i konsekwentne działania Unii Europejskiej i państw członkowskich NATO. Hasło wyborcze PO odgrywa bardzo istotną rolę w kontekście aktualnych wydarzeń toczących się za naszą wschodnią granicą. Obecna sytuacja na Ukrainie stanowi wyzwanie dla społeczności międzynarodowej. Sprostanie problemom, z jakimi borykają się nasi wschodni sąsiedzi wymaga konsekwentnych i odpowiedzialnych decyzji ze strony rządzących.